.

.

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Αθήνα,24 Ιουλίου 2018
Αριθ.Πρωτ.:ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26898


ΘΕΜΑ:Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Ν.Π.Δ.Δ.


Σχετ.: οι αριθ. πρωτ. 12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ) και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ:7Δ65465ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4369/2016, εντός του αντίστοιχου για κάθε βήμα χρονοδιαγράμματος. Προς διευκόλυνσή σας, η όλη διαδικασία στοχοθεσίας παρατίθεται εκ νέου στη συνέχεια της παρούσας εγκυκλίου.
Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4369/2016, καθώς και του Ν.3230/2004.

Οι βασικοί πυλώνες της εφαρμογής των διατάξεων των ανωτέρω Νόμων είναι ο καθορισμός και η υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας στους προβλεπόμενους φορείς του δημοσίου, η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε φορέα.

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμπαράσταση στα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών
Ημερομηνία: 25/07/2018

Συμπαράσταση στα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκφράζει τη βαθιά θλίψη των εργαζόμενων στο Δημόσιο, για την αδιανόητη τραγωδία από τις πυρκαγιές σε  Ανατολική, Δυτική Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των νεκρών, των τραυματιών, των αγνοουμένων, αυτών που έχασαν σε μια στιγμή τους κόπους μιας ζωής.
Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκαν στους τόπους της καταστροφής, άνδρες και γυναίκες, εργαζόμενοι/ες στο Δημόσιο, Πυροσβέστες, Διασώστες του ΕΚΑΒ, Υγειονομικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Υπάλληλοι, οι οποίοι με αυταπάρνηση, προσέφεραν και συνεχίζουν να προφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πληγέντες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να συνδράμουν με την εθελοντική προσφορά τους, στους χώρους δουλειάς, στους τόπους της καταστροφής. Καλεί παράλληλα, τις Ομοσπονδίες-μέλη της, καθώς και τα Νομαρχιακά Τμήματα, να αναλάβουν και να συντονίσουν ανάλογες πρωτοβουλίες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εγκρίνει τέλος, το ποσό των 3.000 ευρώ ως ελάχιστη συνδρομή για την ανακούφιση των πληγέντων.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.