.

.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Γιατί δεν λειτουργούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοσέλιδοι τίτλοι εφημερίδων της Πέμπτης, 20 Ιουλίου 2017, αναφέρουν ότι υπάρχει «ασυλία στους επίορκους» και ότι αυτοί «παραμένουν στο Δημόσιο καθώς δεν λειτουργούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια». Μάλιστα ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι «τα συμβούλια συνεχίζουν να μην υφίστανται ή να υπολειτουργούν και ένας από τους λόγους είναι η επαναφορά των συνδικαλιστών στη σύνθεσή τους».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διευκρινίζει ότι αυτές οι «εκτιμήσεις» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου - Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση

                                                                                        Ημερομηνία: 17/07/2017


Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.
Η καθολική, σχεδόν, συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση ανάγκασε την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη να προχωρήσει στην έκδοση και άλλης εγκυκλίου – 3ης κατά σειρά – προκειμένου να εκφοβίσει τους συναδέλφους για να προχωρήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης.  Χαρακτηριστικό δε του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας είναι και οι λέξεις-φράσεις που χρησιμοποιεί στη νέα εγκύκλιο, που παραπέμπουν σε αλήστου μνήμης εποχές. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «οφείλουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διανείμουν αμελλητί – με απόδειξη – τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο της Υπουργού, καλεί τους συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους να συνεχίσουν να απέχουν από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει από τον Μάρτη η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Ελληνική κρίση χρέους 2009-σήμερα –Μέτρα λιτότητας –Το χρονικό μιας καταστροφής

Αίτια της κρίσης χρέους

Η περίοδος μετά το 1974 υπήρξε περίοδος μεγάλου δανεισμού για την Ελλάδα με συνέπεια τη γρήγορη διόγκωση του χρέους. Μεταξύ του 1980 και 1993 το χρέος εκτινάχτηκε από 28,6% σε 111,6% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα την ίδια περίοδο ήταν επίσης υψηλό. Μετά το 1993 η οικονομία μπήκε σε έναν πιο ομαλό δρόμο με στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης το χρέος άρχισε να μειώνεται (με λογιστικές πρακτικές ) ελαφρά ως ποσοστό του ΑΕΠ και το έλλειμμα έπεσε, εικονικά, μέχρι το 1999 κάτω από 3%, καθιστώντας τελικά την Ελλάδα μέλος της ΟΝΕ. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι σχετικά υψηλές επιδόσεις που παρουσιάζονταν αυτή την περίοδο οφείλονταν και σε αποκρύψεις ελλειμμάτων και δανείων, πρακτική που ονομάστηκε δημιουργική λογιστική, στην υλοποίηση της οποίας βοήθησε και η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 
15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 213 131336, 3337, 3338, 3340
 Fax : 213 1313389 
Email : mhalazo@ydmed.gov.gr                                                Αθήνα, 29/6/ 2017                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /90/οικ.20887                                                                                           ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών                                                                                                                         Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


ΘΕΜΑ: Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα 

Σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου σε συνθήκες καύσωνα σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες χωρίς να προβλέπεται κάτι διαφορετικό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

2. Στην περίπτωση που επικρατούν συνθήκες καύσωνα (άνω των 40 βαθμών Κελσίου) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων: Α) θεωρείται δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/20.7.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ήτοι:


  • Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα 
  •  Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία 
  • Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία. 
  •  Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
  •  Έγκυοι 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Σ για συμβάσεις καθαριότητας (άρθρο 24 Ν.4479/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 
(για θέµατα στοιχείων Μητρώου Ανθρ.∆υν.Ελλ.∆ηµ. 
και πινάκων των αιτηµάτων) 
Πληροφορίες: Β. Νασίου: 2131364328
Πληροφορίες : Χ.Αναστασιάδης, Γ. Λατσούδη 
Τηλέφωνο : 213-136-4330/-4372
FAX: 213-1364383
e-mail: 
c.anastasiadis@ypes.gr  g.latsoudi@ypes.gr 
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 10183 Αθήνα
Αθήνα 30 .6.2017
Αριθ.  Πρωτ : οικ.22159
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:19
ΘΕΜΑ:  Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)
- Πρόσληψη µονίµου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.

Με τα υπ’ αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νοµοθετικές παρατάσεις των συµβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για διάστηµα οκτώ µηνών κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 205 του ΚΚ∆ΚΥ (ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση µε το άρθρο 103 του Συντάγµατος και την Κοινοτική Οδηγία υπ’ αριθ.1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το πδ 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος  ότι «οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαµβάνονται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των οκτώ µηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγµατος να καλύπτονται µόνον µε την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»