.

.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Γιατί δεν λειτουργούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοσέλιδοι τίτλοι εφημερίδων της Πέμπτης, 20 Ιουλίου 2017, αναφέρουν ότι υπάρχει «ασυλία στους επίορκους» και ότι αυτοί «παραμένουν στο Δημόσιο καθώς δεν λειτουργούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια». Μάλιστα ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι «τα συμβούλια συνεχίζουν να μην υφίστανται ή να υπολειτουργούν και ένας από τους λόγους είναι η επαναφορά των συνδικαλιστών στη σύνθεσή τους».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διευκρινίζει ότι αυτές οι «εκτιμήσεις» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου - Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση

                                                                                        Ημερομηνία: 17/07/2017


Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.
Η καθολική, σχεδόν, συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση ανάγκασε την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη να προχωρήσει στην έκδοση και άλλης εγκυκλίου – 3ης κατά σειρά – προκειμένου να εκφοβίσει τους συναδέλφους για να προχωρήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης.  Χαρακτηριστικό δε του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας είναι και οι λέξεις-φράσεις που χρησιμοποιεί στη νέα εγκύκλιο, που παραπέμπουν σε αλήστου μνήμης εποχές. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «οφείλουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διανείμουν αμελλητί – με απόδειξη – τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο της Υπουργού, καλεί τους συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους να συνεχίσουν να απέχουν από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει από τον Μάρτη η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Ελληνική κρίση χρέους 2009-σήμερα –Μέτρα λιτότητας –Το χρονικό μιας καταστροφής

Αίτια της κρίσης χρέους

Η περίοδος μετά το 1974 υπήρξε περίοδος μεγάλου δανεισμού για την Ελλάδα με συνέπεια τη γρήγορη διόγκωση του χρέους. Μεταξύ του 1980 και 1993 το χρέος εκτινάχτηκε από 28,6% σε 111,6% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα την ίδια περίοδο ήταν επίσης υψηλό. Μετά το 1993 η οικονομία μπήκε σε έναν πιο ομαλό δρόμο με στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης το χρέος άρχισε να μειώνεται (με λογιστικές πρακτικές ) ελαφρά ως ποσοστό του ΑΕΠ και το έλλειμμα έπεσε, εικονικά, μέχρι το 1999 κάτω από 3%, καθιστώντας τελικά την Ελλάδα μέλος της ΟΝΕ. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι σχετικά υψηλές επιδόσεις που παρουσιάζονταν αυτή την περίοδο οφείλονταν και σε αποκρύψεις ελλειμμάτων και δανείων, πρακτική που ονομάστηκε δημιουργική λογιστική, στην υλοποίηση της οποίας βοήθησε και η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 
15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 213 131336, 3337, 3338, 3340
 Fax : 213 1313389 
Email : mhalazo@ydmed.gov.gr                                                Αθήνα, 29/6/ 2017                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /90/οικ.20887                                                                                           ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών                                                                                                                         Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


ΘΕΜΑ: Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα 

Σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου σε συνθήκες καύσωνα σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες χωρίς να προβλέπεται κάτι διαφορετικό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

2. Στην περίπτωση που επικρατούν συνθήκες καύσωνα (άνω των 40 βαθμών Κελσίου) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων: Α) θεωρείται δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/20.7.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ήτοι:


 • Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα 
 •  Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία 
 • Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία. 
 •  Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
 •  Έγκυοι 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Σ για συμβάσεις καθαριότητας (άρθρο 24 Ν.4479/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 
(για θέµατα στοιχείων Μητρώου Ανθρ.∆υν.Ελλ.∆ηµ. 
και πινάκων των αιτηµάτων) 
Πληροφορίες: Β. Νασίου: 2131364328
Πληροφορίες : Χ.Αναστασιάδης, Γ. Λατσούδη 
Τηλέφωνο : 213-136-4330/-4372
FAX: 213-1364383
e-mail: 
c.anastasiadis@ypes.gr  g.latsoudi@ypes.gr 
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 10183 Αθήνα
Αθήνα 30 .6.2017
Αριθ.  Πρωτ : οικ.22159
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:19
ΘΕΜΑ:  Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)
- Πρόσληψη µονίµου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.

Με τα υπ’ αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νοµοθετικές παρατάσεις των συµβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για διάστηµα οκτώ µηνών κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 205 του ΚΚ∆ΚΥ (ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση µε το άρθρο 103 του Συντάγµατος και την Κοινοτική Οδηγία υπ’ αριθ.1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το πδ 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος  ότι «οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαµβάνονται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των οκτώ µηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγµατος να καλύπτονται µόνον µε την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

98% των δημοσίων υπαλλήλων της ΠΕ Κοζάνης "απέχουν" από την αξιολόγηση. Τι λέει η ΑΔΕΔΥ για Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη (video)Το 98% των υπαλλήλων στους ΟΤΑ της ΠΕ Κοζάνης και αντίστοιχο ποσοστό των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουν καταθέσει τα έντυπα αξιολόγησης στα σωματεία τους "φρενάροντας" τη διαδικασία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης Γιώργο Δαλαγιώργο.
Ο ίδιος τονίζει πως το ποσοστό των υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, το ποσοστό των υπαλλήλων που κατέθεσε τα έντυπα ανέρχεται σε περίπου 70% και πως όλα δείχνουν πως κανείς δεν συμφωνεί με τον υπάρχοντα τρόπο αξιολόγησης.
Δείτε το βίντεο του www.kozani.tv:https://youtu.be/lIE0lnbmMNI

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

                                               
                                   
                                                                                         Ημερομηνία: 26/06/2017
Στήριξη των αγώνων των συμβασιούχων στους ΟΤΑ
Παναττική στάση εργασίας, Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προχωρά σε χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ επικαλούμενη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους συμβασιούχους σε όλο το Δημόσιο και ανοίγει το δρόμο για μαζικές απολύσεις. Είναι στα πλαίσια της εφαρμογής των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για :
•    Συρρίκνωση του Δημοσίου και κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.
•     Ραγδαία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δημοσίου.
•     Μετακύλιση του κόστους στους εργαζόμενους και στον λαό.
•     Ανακύκλωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των
       εργασιακών σχέσεων

Το θέμα των συμβασιούχων-παρατασιούχων στην καθαριότητα στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης (φωτογραφίες)

Ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης στην αίθουσα "Κοβεντάρειο" με το θέμα που πρωταγωνιστεί να είναι το τι θα γίνει με τους συμβασιούχους - παρατασιούχους στην καθαριότητα και το μέλλον των κινητοποιήσεων.
Στη διαδικασία συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ.
Δείτε τις φωτογραφίες του www.kozani.tv:Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ                                                             Κοζάνη 22 Ιουνίου 2017
Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr
site: www.ntadedykozanis.blogspot.com
       

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης σε συνεδρίασή της (22-06-2017) εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα με αφορμή της σημερινής (22-6-2017) 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ της  ΠΟΕ ΟΤΑ.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και έκρινε αντισυνταγματικές τις παρατάσεις των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων,  αποτελεί «ταφόπλακα» για τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το εργασιακό τους μέλλον.
Το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης  δηλώνει την συμπαράστασή του στον αγώνα για παραμονή στην εργασία, που δίνουν οι εργαζόμενοι (παρατασιούχοι) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον δύσκολο Τομέα της υπηρεσίας καθαριότητας.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλές κατηγορίες εργαζομένων στους Δήμους, όπως  είναι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας (παρατασιούχοι), οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, οι εργαζόμενοι στα Κοινωνικά Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κ.λπ., οι εργαζομένων που απασχολούνται με προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. στους Παιδικούς Σταθμούς, καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κατά συνέπεια θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία της άρσης του αδιεξόδου με άμεση νομοθετική ρύθμιση για μετατροπή της  εργασιακής τους σχέση σε Αορίστου Χρόνου.

Επιτέλους θα πρέπει να σταματήσει η ομηρία, η εργασιακή ανασφάλεια και η εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Αλληλεγγύη στους συμβασιούχους των ΟΤΑ


Ημερομηνία: 21/06/2017 


Από την Κυριακή το βράδυ η ΠΟΕ ΟΤΑ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση με καταλήψεις στα αμαξοστάσια, συνελεύσεις και αποκλεισμό των χωματερών. Την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, έχει προκηρύξει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, συγκέντρωση στην Πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ και καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη όλων των σωματείων και των Ομοσπονδιών να παραβρεθούν στη συγκέντρωση και στην πορεία της ΠΟΕ ΟΤΑ δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε η ίδια η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να το επιλύσει άμεσα, χωρίς να υπάρξει καμία απόλυση κανενός εργαζομένου.

ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ - ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Συγκέντρωση: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

10:30πμ, Πλατεία Καραϊσκάκη

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Κινητοποιήσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από το αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης μαζί με τους συμβασιούχους (παρατασιούχους) καθαριότητας και τον Πρόεδρο του Σωματείου Γιώργο Χριστοφορίδη, ο Πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης Γιώργος Δαλαγιώργος  δήλωσε την συμπαράσταση του Νομαρχιακού Τμήματος στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για παραμονή στην εργασία και επισήμανε ότι πλέον θα πρέπει να σταματήσει η ομηρία, η εργασιακή ανασφάλεια και η εκμετάλλευση των εργαζομένων.  

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη

               
                                                 
                                                                                        Ημερομηνία: 09/06/2017
Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συναντήθηκε με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη και συζήτησε μαζί της για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, τη λειτουργεία του Δημοσίου και έχουν γενικότερο αντίκτυπο σε όλη την Ελληνική κοινωνία.
 Έθεσε το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στα Νοσοκομεία, στην Εκπαίδευση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η υγεία των πολιτών, τα σχολεία να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και να μην μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στο θέμα αυτό, η Υπουργός απάντησε ότι έγιναν 8.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2016. Βέβαια, στην Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ του 2016 αναφέρεται ότι το 2016 προκηρύχθηκαν από το ΑΣΕΠ μόλις 5.584 θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Για το 2017 η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί ο κανόνας: 1 πρόσληψη προς 4 συνταξιοδοτήσεις. Συνεπώς, θα γίνουν μόλις 2.500 προσλήψεις σε όλο το Δημόσιο.
Σε ότι αφορά τους διορισμούς στο χώρο της Παιδείας διευκρίνισε ότι αναμένει το σχεδιασμό του Υπουργού Παιδείας, χωρίς όμως να δίνει κάποια απάντηση στην εύλογη επισήμανση μας ότι ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε πρόσφατα ότι δεν μπορεί να κάνει κανένα σχεδιασμό και επίσης ότι στην Εισηγητική Έκθεση της νομοθετικής ρύθμισης για την Ειδική Αγωγή αναφέρεται ότι δεν πρόκειται να γίνουν καθόλου διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών το 2018 και 2019.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Νέα μέτρα σε βάρος εργαζομένων και συνταξιούχων


                                                                                                             Αθήνα, 09.06.2017 
               Αριθμ. Πρωτ.: 270


Νέα μέτρα σε βάρος εργαζομένων και συνταξιούχων

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ φέρνει σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, σε άσχετο νομοσχέδιο, τροπολογίες – μέρος των προαπαιτούμενων του 4ου μνημονίου, που ψήφισε πριν από λίγες μέρες, και μάλιστα επί το δυσμενέστερο! Αναλυτικότερα, στο νομοσχέδιο για την αλιεία, κατέθεσε και τις παρακάτω τροπολογίες:
 • Αναστέλλει μέχρι και το 2022 κάθε αύξηση στις συντάξεις: Με την τροπολογία αυτή, που «παγώνει» για έξι χρόνια τις συντάξεις, μετά τον επανυπολογισμό τους και τις νέες μειώσεις, η Κυβέρνηση υφαρπάζει περίπου άλλα 1,2 δισ. ευρώ από τους συνταξιούχους (επιπλέον των 2,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2019).
 • Παραπέμπει στο αόριστο μέλλον την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και όχι τον Αύγουστο του 2018, όπως είχε ψηφιστεί πριν από λίγες μέρες στο 4ο μνημόνιο.
 • Έρχεται όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο επιβολής από το 2019 και όχι το 2020, η μείωση του αφορολογήτου, προκειμένου να υφαρπαγούν άλλα 1.920 δισ. ευρώ από τους φορολογουμένους.
Η τακτική της σαλαμοποίησης και των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, για να μην υπάρχουν μαζικές κοινωνικές αντιδράσεις, χρησιμοποιήθηκε και στο παρελθόν απ’ όλες τις μνημονιακές Κυβερνήσεις. Το γεγονός όμως αυτό δεν τις οδήγησε ούτε στη μακροημέρευση τους, ούτε στη μείωση των κοινωνικών αντιδράσεων και τις οργής του λαού.
    Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η τακτική της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και η αποδοχή του χρέους μας βάζει όλο και πιο βαθιά στο τούνελ της καταστροφής κοινωνικών εισοδημάτων και δικαιωμάτων και δεν πρόκειται να φέρει ούτε την περιβόητη ελάφρυνση του χρέους ούτε την έξοδο από την επιτροπεία και τα Μνημόνια.
    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους σε μαζικό αγώνα διαρκείς για την ανατροπή της πολιτικής Κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΔΝΤ και όλων όσων την εφαρμόζουν ή τη στηρίζουν.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Συνεχίζουμε! Απεργούμε – απέχουμε από την «αξιολόγηση»

       
                                               
                            Ημερομηνία: 07/06/2017


Συνεχίζουμε!
των νόμων 4369/2016 & 4473/2017
Συλλογικά και μαζικά να αντισταθούμε στη διάλυση του Δημοσίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με την εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγας Γεροβασίλη, στις 26/5, η Κυβέρνηση σε συμφωνία με τους «θεσμούς», που ζητούν να έχει ολοκληρωθεί η «αξιολόγηση» μέχρι τέλος Ιουνίου, εντείνει τις πιέσεις στους εργαζόμενους, μεσούσης της απεργίας-αποχής που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.από τις 15/3/2017.
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης», όπως προβλέπεται στο Νόμο 4369/2016, έχει παρέλθει από τις 31/3. Οι εργαζόμενοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, συμμετέχοντας μαζικά και αποφασιστικά στην απεργία-αποχή τηςΑ.Δ.Ε.Δ.Υ., έχουν απορρίψει στην πράξη το νόμο που τους στοχοποιεί για τη μνημονιακή κατάντια του Δημοσίου στη χώρα μας.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συνεχίσουν με το ίδιο σθένος την απεργία-αποχή από κάθε στάδιο της διαδικασίας (των νόμων 4369/2016 & 4473/2017- Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης) και να μην αποπροσανατολιστούν από τις πιέσεις κυβέρνησης-«θεσμών».
Η συγκεκριμένη «αξιολόγηση», που κρίνει μόνο το άτομο, ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, ενός μνημονιακού περιβάλλοντος, που αφαιρεί δραματικά ανθρώπινους και υλικούς πόρους από το δημόσιο, θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τους υπαλλήλους, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο και γι’ αυτό απορρίπτεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - για την καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής

             Α. Δ. Ε. Δ. Υ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    Αθήνα, 07.06.2017
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 268
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165
Email: adedy@adedy.gr, 
         adedy1@adedy.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
για την καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, σχετικά με την προσχολική αγωγή, επισημαίνει τα εξής:
 • Η δίχρονη προσχολική αγωγή, υποχρεωτική για ορισμένες περιοχές της χώρας, προβλέπεται σε όλους τους νόμους-πλαίσιο για την εκπαίδευση, από τον Ν. 309/76, άρθρο 4 παρ. 2 και 3, ως τον Ν. 1566/85, άρθρο 3 παρ. 3 και 4, που ισχύει μέχρι σήμερα.
 • Με τον Νόμο 3815/06 η διετής προσχολική αγωγή, ύστερα από την απεργία 42 ημερών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγινε υποχρεωτική για ένα έτος, για τα παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών, με προοπτική να επεκταθεί και στα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. 
Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή αποτελεί μέρος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για αυτό πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από το δημόσιο Νηπιαγωγείο και το Υπουργείο Παιδείας. 

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Μειωμένες έως 30% οι νέες συντάξεις

ΕΦΚΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟ 24/22.5.2017 
Θ Ε Μ Α : «Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη.»

Με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», μεταρρυθμίστηκαν και εντάχθηκαν σε ενιαίο πλαίσιο οι κανόνες του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος για όλους τους ασφαλισμένους.

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

"Όχι στα νέα μέτρα" είπαν και τα συνδικάτα της Κοζάνης. Βίντεο και δηλώσεις από την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ (video)


Ομιλία Προέδρου Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης Για την απεργία στις 17 Μάη


Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, Nέοι και νέες, άνεργοι, συνταξιούχοι, Πολίτες της Κοζανης

Η κυβέρνηση, με τη συμφωνία που έκλεισε με τους δανειστές, δίνει το τελειωτικό χτύπημα σε όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. 

Η νέα συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά το 4ο μνημόνιο. 

Tα λαϊκά στρώματα δέχονται συνολικά μια πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση, τους δανειστές (ΕΕ και ΔΝΤ) και τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με ένα νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων 3,8 δις ευρώ σε ετήσια βάση. 

Αυτό περιλαμβάνει, πιο συγκεκριμένα, τη νέα μείωση των κύριων συντάξεων, αλλά και των επικουρικών, μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2019. 

Tη μείωση του αφορολόγητου (που έχει ως συνέπεια την απώλεια ενός μισθού τον χρόνο από κάθε εργαζόμενο). 

Nέες σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, με πρώτο θύμα τη ΔΕΗ. 

Aκόμα μεγαλύτερη «απελευθέρωση» των ομαδικών απολύσεων και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις Απεργούμε και Διεκδικούμε: 
 • Να ακυρωθεί και να μην ψηφιστεί, από τη Βουλή, το 4ο μνημόνιο. 
 • Την κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 2010 μέχρι σήμερα. 
 • Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. 
 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών και επαρκή χρηματοδότηση σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία και σε όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας. 
 • Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική επιδρομή και τη μείωση του αφορολόγητου. 
 • Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και την επαναφορά στο Δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας. 
 • Την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ. 
 • Διαγραφή του χρέους. 

Το σύνθημά μας είναι:

ΟΧΙ ΣΤΟ 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Δαλαγιώργος Γιώργος 
Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Πανεργατική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση Τετάρτη, 17-5-2017NΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ                                                            Κοζάνη 14-5-2017 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                Προς
e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr                                                Μέλη - Σωματεία
site: www.ntadedykozanis.blogspot.com                           του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης 


Δελτίο Τύπου

Πανεργατική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση  Τετάρτη, 17-5-2017

Το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και τους κατοίκους της περιοχής σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη, 17-5-2017 στις 10:30΄ π.μ, στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης.

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

kozan.gr: Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης στην απεργία της 17η Μαΐου-Γιώργος Δαλαγιώργος: «Αυτοί που έκλεισαν τη συμφωνία της δεύτερης αξιολόγησης αντί να πανηγυρίζουν, θα πρέπει να ντρέπονται. Ξεπουλούν τη ΔΕΗ, ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία»(Φωτογραφίες-Βίντεο)

Η δεύτερη αξιολόγηση οδηγεί και πάλι σε νέες περικοπές, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα», τόνισε σήμερα Τρίτη 9 Μαΐου από την Κοζάνη, ο πρόεδρος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, Σταύρος Κουτσιουμπέλης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ στις 17 Μαΐου, καλώντας παράλληλα τους εργαζομένους να δώσουν βροντερό παρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης, κ. Γιώργος Δαλαγιώργος στάθηκε στη συμφωνία τονίζοντας πως: «Αυτοί που έκλεισαν τη συμφωνία της δεύτερης αξιολόγησης αντί να πανηγυρίζουν, θα πρέπει να ντρέπονται. Ξεπουλούν τη ΔΕΗ, ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία». Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σύσκεψη με τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων του Νομού Κοζάνης.


Θανάσης Τέγος

Κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ στο Δήμο Εορδαίας


Ενημερωτική επίσκεψη στο Δήμο Εορδαίας πραγματοποίησε σήμερα 9-5-2017 κλιμάκιο  του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Γεώργιο Δαλαγιώργο, το μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ Σταύρο Κουτσιουμπέλη και τον π. Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.
Τα στελέχη της ΑΔΕΔΥ  συναντήθηκαν πρώτα με τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη στο Γραφείο του, ενημερώνοντάς τον για τον σκοπό της επικείμενης κινητοποίησης της 17ης Μαΐου 2017.
Στη συνέχεια στα πλαίσια σύσκεψης  με τους εργαζόμενους του Δήμου, που προλόγισε ο Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  και μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ Δημήτρης Τσίπρας, οι εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ αναφέρθηκαν στη βαρύτητα της κινητοποίησης τονίζοντας ότι πρόκειται για μία σημαντική απεργία και  ένα τρόπο αντίδρασης στα μέτρα που έρχονται  και που συμπίπτει με την εισαγωγή των ρυθμίσεων του νέου μνημονίου στη Βουλή.
Τέλος τα μέλη  του κλιμακίου κάλεσαν όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην 24ωρη γενική, πανεργατική απεργία ,αλλά και στα συλλαλητήρια που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να υπάρξει μία παλλαϊκή αντίδραση για την ανατροπή των νέων μέτρων.

Πηγή: e-ptolemeos.gr

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΟΛΟΙ –ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΟΛΟΙ –ΟΛΕΣ  ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017

Συνάδελφοι, -σσες

Η περίοδος που διανύουμε βρίσκει όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τα ευρύτερα φτωχομεσαία κοινωνικά στρώματα, μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ υλοποιεί με απαράμιλλη προσήλωση και θρησκευτική ευλάβεια το σύνολο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του ευρωπαϊκού και εγχώριου κεφαλαίου.

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ- Δελτίο Τύπου για την οργάνωση της Απεργίας της 17 Μάη


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ                                                                       Κοζάνη, 4-5-2017
Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                         Προς 
e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr                                                      1.  Μέλη-Σωματεία
site: www.ntadedykozanis.blogspot.com                                         του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

                                                                                                         2. ΜΜΕ

Δελτίο Τύπου
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργαζομένων για την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ στις 17 Μαΐου 2017, κλιμάκιο του Ν.Τ. Κοζάνης με επικεφαλής το μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ κ. Σταύρο Κουτσιουμπέλη, θα επισκεφτεί την Τρίτη, 9 Μαΐου 2017  εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στους χώρους εργασίας τους.
Στις 18:30 μ.μ στην αίθουσα συσκέψεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης ο κ. Σταύρος Κουτσιουμπέλης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα Μέσα Ενημέρωσης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει σύσκεψη με τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων του Νομού Κοζάνης.

  Για την Εκτελεστική Γραμματεία
του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

        Δαλαγιώργος Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ντόκος Ιωάννης