.

.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα 23.11.2009

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλ 213.16.16.900

Fax 2103246165

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:493

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την υποστήριξή της στις θέσεις και τις πρωτοβουλίες της ΟΣΥΠΑ για τον αναίτιο διασυρμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την προσπάθεια απαξίωσής της με αφορμή το θέμα των άγονων γραμμών.

Προφανώς και η διερεύνηση κάθε ζητήματος είναι επιβεβλημένη και ο έλεγχος άνευ καταγγελίας, αλλά η δημιουργία εντυπώσεων για την προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, είναι απαράδεκτη και προκλητική όταν στοχεύει στην αναίρεση των όρων λειτουργίας και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών, του δημόσιου συμφέροντος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα 19.11.2009
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:487
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εισοδηματική πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, είναι σε αντιδιαστολή με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Περιλαμβάνει μηδενικές αυξήσεις για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα δουν "παγωμένους" τους μισθούς τους για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο καλούνται μέσω του νέου προϋπολογισμού να πληρώσουν τα αποτελέσματα της κρίσης, τα αποτελέσματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που τροφοδοτεί την ύφεση και χειροτερεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Η χορήγηση μηδενικών αυξήσεων σε υπαλλήλους με μικτές αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, συνιστά πάγωμα στις καθαρές αποδοχές από 1.400 ευρώ και άνω και αντίστοιχα για τις ίδιες κατηγορίες συνταξιούχων.
Επιπρόσθετα οι αυξήσεις 1,5%, που προβλέπονται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δεν προστατεύουν αλλά αντίθετα μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο κύμα απαξίωσης του Δημοσίου και επίθεσης στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα για να διεκδικήσουν αγωνιστικά και με απεργιακές κινητοποιήσεις την προστασία και αναβάθμιση των αποδοχών τους.Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αθήνα 10.11.2009
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:449

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο
και αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης
Τρίτη 10/11/2009
Η αύξηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων είναι επιλογή και αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και έχει σαν στόχο τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών αλλά και για την απόκτηση εκλογικής πελατείας, αφού για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν υπάρχει – κατά κανόνα - αντικειμενική διαδικασία πρόσληψης, οι κυβερνήσεις της χώρας μας προώθησαν και για το Δημόσιο ρυθμίσεις που περιόρισαν τη μόνιμη απασχόληση και αύξησαν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Σήμερα, οι σχέσεις αυτές έχουν οδηγήσει στην αλλαγή της σύνθεσης των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες, στη λειτουργία των υπηρεσιών, στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμώντας :
I. Τη χρόνια υποβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ιδιαίτερα των Υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες εκτός των άλλων και από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.
II. Το γεγονός ότι πολλές από τις Δημόσιες Υπηρεσίες λειτουργούν σήμερα με εργαζόμενους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η τυχόν απόλυσή τους θα οδηγήσει στο σταμάτημα της λειτουργίας.
III. Την ανάγκη να στελεχωθούν άμεσα οι Δημόσιες Υπηρεσίες.
IV. Το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις υπηρετούν αρκετά χρόνια και καλύπτουν σε μεγάλο μέρος πάγιες ανάγκες.
V. Την πολυποικιλία που υπάρχει στο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Κάποιοι υπηρετούν, κάποιοι έχουν λήξει οι συμβάσεις τους κλπ.
VI. Τα θέματα συνταγματικής νομιμότητας που τίθενται, και πρόσφατα από την προηγούμενη κυβέρνηση, με βάση τα οποία δεν επιτρέπεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου ούτε η μονιμοποίηση συμβασιούχων και απαιτείται να αποσαφηνιστούν αλλά αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, πολιτικά ή δικαστικά.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις πρέπει να γίνει με γνώμονα την αναβάθμιση, καλύτερη και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, την κατάργηση όλων των μορφών ελαστικών σχέσεων, τη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων σε ελαστικές εργασιακές σχέσεις και με τρόπο ανάλογο με ρυθμίσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν την τελευταία οκταετία .
Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε :
1. Διασφάλιση της μόνιμης ενιαίας σχέσης εργασίας στο Δημόσιο.
2. Προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες.
3. Κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων (stage, συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργολαβίες).
4. Ειδική μοριοδότηση για τους υπηρετούντες.
5. Διατήρηση του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα μέχρι την πρόσληψη νέων.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικεί την κατάργηση κάθε τυπικής ή άτυπης μορφής ελαστικής εργασίας.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πιστεύει και υποστηρίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δημόσιο αλλά κρίνει ότι η αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν πρέπει να γίνει με τρόπο που θα αδικεί, θα εξισώνει τα θύματα με τους θύτες και θα αγνοεί την υπολειτουργία, που μπορεί να προκύψει, σε κρίσιμες υπηρεσίες προς τον πολίτη στο μεσοδιάστημα .

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Κεντρική Ομιλία για την 36η επέτειο εξέγερσης των εγκλείστων του Πολυτεχνείου


Κεντρική Ομιλία για την 36η επέτειο εξέγερσης των εγκλείστων του Πολυτεχνείου

Τριάντα έξι χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση των Ελλήνων στο Πολυτεχνείο, ο λαός μας συνεχίζει να βρίσκεται στους κοινωνικούς αγώνες ζητώντας την ικανοποίηση του διαχρονικού αιτήματος για «ψωμί» που είναι το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή δουλειά, «παιδεία» που είναι το δικαίωμα στην χωρίς φραγμούς ποιοτική εκπαίδευση, «ελευθερία» που είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση των απόψεων και των επιλογών του καθένα μας.

Η νέα γενιά της εποχής μας ζει το δικό της μεσαίωνα, αφού την τελευταία δεκαετία οδηγήθηκε συστηματικά στην απαξίωση και την αναξιοπρέπεια μέσα από τις γνωστές διαδικασίες των stage.

Με πρόσχημα τη «μαθητεία», οι κυβερνήσεις εκμεταλλεύτηκαν άγρια την αγωνία για ένα καλύτερο αύριο, οδηγώντας τους νέους πρώτα στα πολιτικά γραφεία, και έπειτα στην ανασφάλιστη και άθλια αμειβόμενη εργασία.

Αντί να ξεκαθαρίσουν το εργασιακό τοπίο και να θέσουν τους όρους για δίκαιες αμοιβές, για εργασιακές σχέσεις που να εξασφαλίζουν το μέλλον και μια αξιοπρεπή ζωή, τους έσυραν στην ανυποληψία και «έκλεψαν» τα όνειρά τους.

Καθιέρωσαν τη μερική απασχόληση και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για να βολέψουν την εργοδοσία που απαιτεί ολοένα και περισσότερα κέρδη. «Έσπασαν» σε ώρες την πλήρη απασχόληση των εκπαιδευτικών διαλύοντας κυριολεκτικά το έργο τους και σήμερα προωθούν νέες αποφάσεις ώστε οι προσλήψεις να γίνονται σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, αποθεώνοντας έτσι το ρουσφέτι για ένα κομμάτι ψωμί.

Η εξαθλίωση των εργαζόμενων από τους εργοδότες που δε διστάζουν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή ανθρώπων χάριν του κέρδους, φαίνεται ξεκάθαρα από τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε η Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Τα οργανωμένα συμφέροντα που λυμαίνονται το δημόσιο με την πολιτεία να κλείνει τα μάτια και να πλένει τα χέρια της ως Πόντιος Πιλάτος, έχουν φέρει στη χώρα μας τον σύγχρονο μεσαίωνα της εργασίας περνώντας από «ιερά εξέταση», όποιον εργαζόμενο διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα των συνθηκών εργασίας που επικρατούν σε πολλές επιχειρήσεις σήμερα και που ολοένα περισσότερο διευρύνονται με την ανοχή της πολιτείας.

Η απαξίωση της πολιτικής που έχει προέλθει από τη συστηματική απόσταση των προεκλογικών υποσχέσεων και των μετεκλογικών πράξεων, αποτελεί τη φυσική συνέχεια των επιλογών που έκαναν οι πολιτικοί μας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, για να τα ικανοποιήσουν φροντίζουν να «ασκούν» την ευλυγισία τους σε κάθε ευκαιρία.

Το δικαίωμα σε μια αξιόπιστη και ποιοτική εκπαίδευση που θα δίνει πραγματικές δυνατότητες για ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη, έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για την ελληνική οικογένεια που απομυζείται οικονομικά χρόνια τώρα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά της.

Αποθεώνεται καθημερινά η προσοντοθηρία χωρίς να υπάρχει πραγματικό αντίκρισμα στην εργασία, με μοναδικό στόχο τη μετακύλυση της ανεργίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο όλοι είναι «ικανοποιημένοι» αφού και τα παιδιά «κερδίζουν» προσόντα (τα οποία πολλές φορές είναι άχρηστα) και οι δείκτες της ανεργίας εμφανίζονται μειωμένοι πετυχαίνοντας τον πολιτικό στόχο των κυβερνήσεων για αυξημένη απασχόληση και φυσικά απόλυτα κερδισμένοι είναι μόνο οι έμποροι της γνώσης που χοντραίνουν το πορτοφόλι τους σε βάρος όλης της κοινωνίας.

Ο τόπος μας χρειάζεται μια πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα γίνει με όρους επανάστασης και έπειτα από κοινωνική συμφωνία, ώστε να πάψει η υποθήκευση του μέλλοντος των γενεών που ακολουθούν και είναι παραζαλισμένες από τα απανωτά χτυπήματα των σύγχρονων εκμεταλλευτών του ανθρώπου.

Το μοντέλο ανάπτυξης της πολυδιασπασμένης ανώτατης εκπαίδευσης με την ίδρυση τμημάτων σε κάθε πόλη και χωριό στο οποίο επένδυσαν Δήμαρχοι, Βουλευτές, Υπουργοί, Κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες, έχει φτάσει πλέον (αν δεν έχει ξεπεράσει ήδη) τα όριά του.

Ο πνευματικός κόσμος της εποχής μας αποδεικνύεται λίγος και μικρός, αφού αντί να μπει μπροστά για την ανατροπή αυτής της οπισθοδρόμησης, έχει συνταχθεί μαζί της για να κερδίσει και τον μισθό της ύβρεως από τα κρατικά κονδύλια που διανέμονται αφειδώς και χωρίς κοινωνική λογοδοσία.

Πρυτανικές και Προεδρικές αρχές σε αγαστή συνεργασία, έχουν σκύψει το κεφάλι στις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων ώστε να πετύχουν τους στενά συντεχνιακούς στόχους που έχουν θέσει.

Η ελευθερία που βιώνουμε σήμερα, μόνο κατ’ επίφαση μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι αφού τα πάντα σχεδόν ακολουθούν ένα σχέδιο και υπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.

Η οικονομική ολιγαρχία έχει καταφέρει να επιβάλει σε όλα τα πολιτικά επίπεδα τις επιλογές της, πετυχαίνοντας πολύ περισσότερα και με αφάνταστα μικρότερο κόστος από το να συγκρούεται με το εργατικό κίνημα και τους λαούς.

Σε όλους εμάς απέμεινε μόνο η διαμαρτυρία αφού δεν υπάρχουν πλέον ανοιχτά πολιτικά αφτιά που να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας και να δίνουν λύσεις στα προβλήματά της.

Τριάντα έξι χρόνια μετά, μια γενιά από τότε, το μόνο που άλλαξε για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι το πολίτευμα.

Τα βασικά ζητούμενα που συνεπήραν τον λαό μας το Νοέμβρη του ‘73 και συντόνισαν τον αγώνα του με το τρίπτυχο «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να ζητούν δικαίωση για να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία, για μια καλύτερη Ελλάδα, για τις γενιές που ακολουθούν.Ο Δημήτρης Ντέντης είναι Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

17 Νοέμβρη 2010

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ 36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Αθήνα Νοέμβριος 2009

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλ 213.16.16.900

Fax 2103246165


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΓΙΑ ΤΗΝ 36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η 36η αγωνιστική επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου συναντά τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, τους νέους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους σε συνθήκες καταπάτησης των δικαιωμάτων και υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου.

Η ανεργία είναι το αποτέλεσμα των καπιταλιστικών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η υποβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, oι ιδιωτικοποιήσεις και ο περιορισμός των κοινωνικών αγαθών της υγείας και της παιδείας, η εμπορευματοποίηση, η αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης, η πολιτική λιτότητας επιδεινώνουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων .

Το Πολυτεχνείο ως κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό κεφάλαιο αγώνα για την κοινωνική, οικονομική, πολιτική δημοκρατία, τα δίκαια και την εθνική ανεξαρτησία, διαχέεται, δυναμώνει, οδηγεί σε κάθε σελίδα των σύγχρονων αγώνων για συλλογικά δικαιώματα, για κοινωνικά δικαιώματα, για πρόοδο, ειρήνη και συνεργασία των λαών.

Οι πόλεμοι, τα στρατεύματα κατοχής, οι ανισότητες, η φτώχεια, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, τα ναρκωτικά, τα αυταρχικά συστήματα, συνεχίζουν να υποβαθμίζουν, με νέους τρόπους, τη ζωή, τις αξίες, τις διεκδικήσεις των λαϊκών και κοινωνικών στρωμάτων, και των νέων.

Η 17η Νοεμβρίου 2009 συνδέει οράματα και αγώνες που έχουμε ανάγκη σε μια από τις πιο ζοφερές πραγματικότητες για τη χώρα μας.

Οι κυβερνητικές πολιτικές δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε νεοφιλελεύθερα μοντέλα και κατευθύνσεις που έχουν χρεοκοπήσει. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε κάθε είδους κατεστημένα συμφέροντα που έχουν ως στόχο τους εργαζόμενους, τους συκοφαντούν, επιχειρούν διαρκώς να αποπροσανατολίσουν, να διατηρήσουν νεοφιλελεύθερους μονόδρομους.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να αποδεχτεί με πρόσχημα τα δημοσιονομικά προβλήματα για τα οποία δεν έχουν καμιά ευθύνη οι εργαζόμενοι, απολύσεις, περιορισμό των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και περιορισμό των εισοδημάτων μας.

Το Πολυτεχνείο, σήμερα, αύριο φέρνει το δικό του ρήγμα στην απαισιοδοξία, την απλή εκδήλωση δυσαρέσκειας, την αποστασιοποίηση.

Ο ξεσηκωμός του ’73 ανοίγει σε κάθε συγκυρία έναν κύκλο ενεργοποίησης, ενωτικών και δυναμικών αγώνων, αγωνιστικών δεσμών της νεολαίας, των κοινωνικών κινημάτων, των συνδικαλιστικών και μαζικών δράσεων.

ΣΗΜΕΡΑ που οι ιμπεριαλιστικές πολιτικές και επεμβάσεις, ποικιλότροπα και πολύμορφα, είναι παρούσες σε χώρες και περιοχές του πλανήτη, στον πόλεμο των οικονομικών ανταγωνισμών,

ΣΗΜΕΡΑ που η διαρκής μείωση στους μισθούς και τις συντάξεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, η υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και το έμφραγμα στα Ταμεία, ιδιαίτερα στο Ταμείο Πρόνοιας των εργαζομένων στο Δημόσιο, είναι βρόγχος στη ζωή των μισθωτών, των ανέργων, των συνταξιούχων,

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους και όλες στην πορεία που πραγματοποιείται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 15.00

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Ø ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ø ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΕΝΙΑΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταθέτει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17/11/2009 στις 12.00 το μεσημέρι

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009


Π ρ ό σ κ λ η σ η


Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Κοζάνης σας προσκαλεί στην εκδήλωση μνήμης για την 36η επέτειο εξέγερσης των Ελλήνων στο Πολυτεχνείο, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοέμβρη 2009 και ώρα 11 το πρωί στην πλατεία Νίκης της Κοζάνης.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Ντέντης Δημήτριος Γαλογαύρος Φώτιος

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα 10.11.2009
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:464


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει την ποινικοποίηση του αγώνα των εργαζομένων στα Λιμάνια και εκφράζει την αντίθεσή της στη σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε ως παράνομη την απεργία της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι αντίθετη με την προσφυγή σε δικαστικά ή αυταρχικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αγώνων και καλεί την Κυβέρνηση προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζομένους στα Λιμάνια για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους που συνδέονται με την ανάπτυξη του Λιμανιού και το δημόσιο κοινωνικό συμφέρον.


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΓια τον αγώνα των λιμενεργατών και της ΟΜΥΛΕΗ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνοντας το γεγονός των κυβερνητικών ευθυνών για το ότι στο διάστημα αναστολής των απεργιακών κινητοποιήσεων στο λιμάνι του Πειραιά, δεν αναπτύχθηκε ο διάλογος με τους εργαζόμενους και δεν αντιμετωπίστηκαν τα αιτήματά τους, εκφράζει :

Τη συμπαράστασή της στον αγώνα των λιμενεργατών και της ΟΜΥΛΕ για την αντιμετώπιση των εργασιακών αιτημάτων, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της συνέχειας της εργασιακής τους σχέσης.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμώντας ως μείζον ζήτημα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και ελέγχου του λιμανιού και τη μελλοντική του ανάπτυξη στο πλαίσιο αυτό:

1. Καλεί την Κυβέρνηση να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή με την αξιοποίηση και του υπαρκτού θέματος των φοροαπαλλαγών που προσκρούουν και στο κοινοτικό δίκαιο.

2. Καταδικάζει τους δικαστικούς ή άλλους τρόπους αντιμετώπισης του αγώνα των εργαζομένων (επιστράτευση κλπ) που εξελίσσονται ή καλλιεργούνται γιατί οξύνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συμβούλιο

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου


Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Κοζάνης ευχαριστεί το Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργο Δακή για την άμεση ανταπόκρισή του στα αιτήματα που του διατυπώθηκαν.

Η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων με αξιοκρατικές κρίσεις και εφαρμογή ενός δημοκρατικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, αποτελούν τους παράγοντες παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών στους πολίτες για έναν ποιοτικά καλύτερο δημόσιο τομέα.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Ντέντης Δημήτριος Γαλογαύρος Φώτιος

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 2.11.2009

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2/11/2009, συνάντηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για τα προβλήματα, τις θέσεις και τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος :

1. Για τη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής που ο προσδιορισμός της θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να καλύπτει το κόστος ζωής και όχι απλά τον πληθωρισμό. Άλλωστε το φαινόμενο του αποπληθωρισμού είναι στοιχείο της κρίσης και δεν πρέπει να αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο μεταβίβασης τους κόστους της κρίσης στους μισθωτούς και συνταξιούχους.

2. Για την ανάγκη προώθησης ενός νέου μισθολογίου με ενιαίες αρχές και με αυξημένους βασικούς μισθούς για την προστασία και αναβάθμιση των εν ενεργεία και συντάξιμων αποδοχών και την ενσωμάτωση των επιδομάτων, που αποτελεί την έξοδο από τη σημερινή αναρχία. Είναι ο μόνος τρόπος αναδιάρθρωσης χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, που ειδικά στο Δημόσιο και επί σειρά ετών με τις εισοδηματικές πολιτικές μειώνονται και ονομαστικά και ουσιαστικά.

3. Για το μείζον ζήτημα της απόφασης του ΔΕΚ (όρια ηλικίας ανδρών/γυναικών) που ανατρέπει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο και τη μετατρέπει σε επαγγελματική. Αυτή η απαράδεκτη απόφαση δεν πρέπει να υλοποιηθεί και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή σε ότι αφορά τουλάχιστον την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. , το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα.

4. Για το εκρηκτικό πρόβλημα της τρύπας των 600 εκατομμυρίων στο Ταμείο Πρόνοιας, (που όπως κατ’ επανάληψη τονίσαμε και τεκμηριώσαμε με στοιχεία, οφείλεται στην κρατική, διαχρονική κυβερνητική πολιτική και ευθύνη) και την ανάγκη να υπάρξει άμεσα επιχορήγηση του Τ.Π.Δ.Υ. και του Ο.Π.Α.Δ.

Το Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζήτησε άμεση, ειλικρινή σχέση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τονίζοντας ότι οι λαϊκισμοί, τα «πολεμικά» σενάρια για περικοπές κλπ δυναμιτίζουν την όποια διαβούλευση, την υπεύθυνη ενημέρωση, την ευθύτητα συμφωνίας ή διαφωνίας.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θέτει την κόκκινη γραμμή στην αντιμετώπιση των αντιπαραγωγικών, διαμεσολαβητικών, οικονομικών και άλλων συμφερόντων που έχουν πλέγματα στο Δημόσιο (που εκτός των άλλων επισημαίνονται από σχετικές έρευνες και μελέτες), περικυκλώνουν τη λειτουργία του, υπονομεύουν την αποδοτικότητά του προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν και θα είναι αντίθετη σε κάθε πολιτική μεταφοράς τους κόστους της κρίσης στους μισθωτούς και συνταξιούχους.


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.