.

.

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

                                                                                      
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr
site: www.ntadedykozanis.blogspot.com                                    Κοζάνη, 21-4-2017   
                                                                                        Αριθ. Πρωτ. 6

                                                                                                        Προς
                                                                                           Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου 
                                                                                         του Νομαρχιακού Τμήματος Κοζάνης:
                                                                                         
1. Μέλη ΕΓ ΝΤ Κοζάνης
                                                                                          2. Πρόεδροι των πρωτοβαθμίων                                                                                                               συνδικαλιστικών οργανώσεων 
                                                                                              του Νομού Κοζάνης
                                                                                          3. Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Γ.Σ.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Κοζάνης, προσκαλεί τα μέλη του Γ.Σ        του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Κοζάνης σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη, 27-4-2017  και ώρα 13:00 μ.μ              στην Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, για να συζητήσουν και να γνωμοδοτήσουν           σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που είναι τα παρακάτω:
1.   Νέες μορφές οργάνωσης - συντονισμός δράσεων του Ν.Τ. με τα Α/θμια Σωματεία.
2.   Αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του Νομαρχιακού Τμήματος.
3.   Εκδηλώσεις εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς.
4.   Διάφορα

                                                                   Ο Πρόεδρος

 Δαλαγιώργος Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου