.

.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 
15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 213 131336, 3337, 3338, 3340
 Fax : 213 1313389 
Email : mhalazo@ydmed.gov.gr                                                Αθήνα, 29/6/ 2017                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /90/οικ.20887                                                                                           ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών                                                                                                                         Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


ΘΕΜΑ: Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα 

Σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου σε συνθήκες καύσωνα σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες χωρίς να προβλέπεται κάτι διαφορετικό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

2. Στην περίπτωση που επικρατούν συνθήκες καύσωνα (άνω των 40 βαθμών Κελσίου) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων: Α) θεωρείται δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/20.7.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ήτοι:


  • Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα 
  •  Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία 
  • Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία. 
  •  Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
  •  Έγκυοι 
Β) Σε κάθε περίπτωση οι οικείοι προϊστάμενοι μπορούν να επιτρέπουν την αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα.

Παρακαλούμε να ενημερωθεί όλο το προσωπικό που θα αποχωρήσει κατά τα ανωτέρω, να φροντίσει απαραιτήτως για το κλείσιμο των φώτων και όλων των κλιματιστικών συσκευών. Οι Γενικοί 2 Διευθυντές, όσο και οι άμεσοι προϊστάμενοι του προσωπικού θα έχουν την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω.

 Οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμέσως την εγκύκλιο αυτή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες τους και στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμέσως την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
 1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες
 -Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2. Υπουργείο Εσωτερικών 
-Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Διοικητικού 
4. ΑΔΕΔΥ -Εκτελεστική Επιτροπή 

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
1. Όλα τα Υπουργεία
 -Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
 -Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων 
2. Περιφέρειες
 -Γραφεία Περιφερειαρχών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
 1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου