.

.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα 10.11.2009
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:449

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο
και αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης
Τρίτη 10/11/2009
Η αύξηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων είναι επιλογή και αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και έχει σαν στόχο τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών αλλά και για την απόκτηση εκλογικής πελατείας, αφού για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν υπάρχει – κατά κανόνα - αντικειμενική διαδικασία πρόσληψης, οι κυβερνήσεις της χώρας μας προώθησαν και για το Δημόσιο ρυθμίσεις που περιόρισαν τη μόνιμη απασχόληση και αύξησαν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Σήμερα, οι σχέσεις αυτές έχουν οδηγήσει στην αλλαγή της σύνθεσης των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες, στη λειτουργία των υπηρεσιών, στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμώντας :
I. Τη χρόνια υποβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ιδιαίτερα των Υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες εκτός των άλλων και από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.
II. Το γεγονός ότι πολλές από τις Δημόσιες Υπηρεσίες λειτουργούν σήμερα με εργαζόμενους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η τυχόν απόλυσή τους θα οδηγήσει στο σταμάτημα της λειτουργίας.
III. Την ανάγκη να στελεχωθούν άμεσα οι Δημόσιες Υπηρεσίες.
IV. Το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις υπηρετούν αρκετά χρόνια και καλύπτουν σε μεγάλο μέρος πάγιες ανάγκες.
V. Την πολυποικιλία που υπάρχει στο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Κάποιοι υπηρετούν, κάποιοι έχουν λήξει οι συμβάσεις τους κλπ.
VI. Τα θέματα συνταγματικής νομιμότητας που τίθενται, και πρόσφατα από την προηγούμενη κυβέρνηση, με βάση τα οποία δεν επιτρέπεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου ούτε η μονιμοποίηση συμβασιούχων και απαιτείται να αποσαφηνιστούν αλλά αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, πολιτικά ή δικαστικά.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις πρέπει να γίνει με γνώμονα την αναβάθμιση, καλύτερη και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, την κατάργηση όλων των μορφών ελαστικών σχέσεων, τη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων σε ελαστικές εργασιακές σχέσεις και με τρόπο ανάλογο με ρυθμίσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν την τελευταία οκταετία .
Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε :
1. Διασφάλιση της μόνιμης ενιαίας σχέσης εργασίας στο Δημόσιο.
2. Προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες.
3. Κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων (stage, συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργολαβίες).
4. Ειδική μοριοδότηση για τους υπηρετούντες.
5. Διατήρηση του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα μέχρι την πρόσληψη νέων.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικεί την κατάργηση κάθε τυπικής ή άτυπης μορφής ελαστικής εργασίας.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πιστεύει και υποστηρίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δημόσιο αλλά κρίνει ότι η αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν πρέπει να γίνει με τρόπο που θα αδικεί, θα εξισώνει τα θύματα με τους θύτες και θα αγνοεί την υπολειτουργία, που μπορεί να προκύψει, σε κρίσιμες υπηρεσίες προς τον πολίτη στο μεσοδιάστημα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου