.

.

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.)
σε συνεργασία με το Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Ν. Κοζάνης σας προσκαλούν
την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014
στην Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα
«Πειθαρχικά ζητήματα στο δημόσιο»

στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης (Ν. Πλακοπίτη & Ζαφειράκη 4).

Ώρα προσέλευσης 09.30 π.μ.


Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου