.

.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Εξέλιξη της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (31.12.2009 - 31.12.2013)


31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011  
31.12.2012
31.12.2013  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
942.625
866.658
772.460
735.561
675.530

Στενός δημόσιος τομέας
865.153
796.947
715.686
682.289
635.338

Τακτικό Προσωπικό 2/ 
692.907
667.374
646.657
629.114
599.207

Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό) 3/
148.634
105.961
54.590
38.807
12.196

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών 
μονάδων 4/
8.120

Μετακλητοί 5/ 
1.844
1.844
1.844
1.855
1.901

Αιρετοί 6/
21.286
21.286
12.113
12.031
13.252

Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης 7/
482
482
482
482
662

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ.Β' ) 8/
77.472
69.711
56.774
53.272
40.192
Σύνολο προσωπικού ΝΠΙΔ εντός γενικής κυβέρνησης 
42.820
38.531
31.380
29.445
22.215
Τακτικό Προσωπικό  
37.327
33.588
27.355
25.667
19.365
Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμο)
4.453
4.007
3.263
3.062
2.310
Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης 
1.040
936
762
716
540
Σύνολο προσωπικού υπόλοιπων ΝΠΙΔ εντός δημοσίου τομέα 
34.652
31.180
25.394
23.827
17.977

Τακτικό Προσωπικό  
25.364
22.761
18.570
17.938
13.734

Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμο)
6.530
5.916
4.797
4.149
3.042

Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης 
2.758
2.503
2.027
1.740
1.201
Προσωπικό και λοιπές κατηγορίες χωρίς επιβάρυνση στη συνολική μισθολογική δαπάνη (απασχολούμενοι σε ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγραμματα, λοιπές ειδικές κατηγορίες φυσικών προσώπων και ΔΕΚΟ κεφ. Β')

Προσωπικό Απασχολούμενο σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα
και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγράμματα 9/

Στενός δημόσιος τομέας
7.894
7.894
10.244
15.343
44.659

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ.Β)
13.989
12.638
10.267
9.184
6.817
Ειδικές κατηγορίες φυσικών προσώπων 10/

Στενός δημόσιος τομέας
3.304
3.304
3.304
3.413
8.361

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ. Β) 
2.327
2.102
1.708
1.528
1.134
ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Β΄ 11/

ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Β΄
56.295
56.295
52.138
41.189
34.714Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου