.

.

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 15.3.2010

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλ 213.16.16.900

Fax 2103246165

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:101

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο

Πάγια θέση του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος ήταν και είναι η αξιοκρατική και αντικειμενική επιλογή των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, γιατί μια τέτοια επιλογή είναι η βάση αναβάθμισης της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Η πελατειακή σχέση, το ρουσφέτι, η ομηρία στην κάθε φορά κυβερνητική εξουσία, είναι μέχρι σήμερα οι βασικές αιτίες της αναποτελεσματικότητας και της αδιαφάνειας της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά την αποδοχή των θέσεων που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, για:

Ø Τη συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζομένων για τη λειτουργία του συστήματος και την τήρηση αρχών και κανόνων.

Ø Την εξισορρόπηση των μορίων και την ενίσχυση της αντικειμενικότητας της συνέντευξης.

Ø Την αλλαγή της μεταβατικής διάταξης (μη επανάκριση) προκειμένου να τεθεί τέρμα στις διαφορετικές ταχύτητες παραγωγής στελεχών στις διευθυντικές θέσεις που υπονομεύουν την ενιαία και ίση λειτουργία του συστήματος. Αυτό εκτός των άλλων, σημαίνει ολοκλήρωση κρίσεων εντός 12μήνου.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά και με βάση το γεγονός ότι δεν αναπτύχθηκε ο διάλογος που απαιτούνταν με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ότι τα παραπάνω αποτελούν μείζονος σημασίας συνθήκη για το αδιάβλητο του συστήματος, τη λειτουργία και τον έλεγχό του.

Αρχές και προτάσεις που είναι το βασικό πλαίσιο συζήτησης και συμφωνίας για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου